Integritetspolicy

version 2022.06.30

Originalab AB, med huvudkontor på Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige, som verkar under namnet TrycksaksTorget (benäms nedan ”TrycksaksTorget”, ”TT” eller ”vi”), respekterar integriteten för besökarna och användarna av webbplatsen www.trycksakstorget.se samt integriteten för de besökare som gör en beställning via webbplatsen. Den här policyn beskriver vilken information vi samlar in vid användning av webbplatsen och hur vi sedan använder och skyddar denna information.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Originalab AB
Lima Olsvedsvägen 3
793 32 Leksand
Sverige
info@trycksakstorget.se

Tillämplighet

Integritetspolicyn tillämpas för varje webbplatsbesök, transaktion eller avtal som genomförs med oss. All information, inklusive personuppgifter, som vi samlar in om dig när du besöker och/eller använder våra tjänster hanteras i enlighet med denna policy och kommer inte att behandlas på något annat sätt än vad som beskrivs här. Integritetspolicyn gäller inte för någon annan webbplats tillhörande andra företag som länkar till vår webbplats eller till sådana vi länkar till från vår webbplats.

Data vi samlar in

Vi behandlar viss information om dig t.ex. för att du har valt att lägga en beställning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

Behandling av beställning och retur/reklamation via telefon och webborder
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera beställning/köp samt eventuell retur och reklamationshantering.
 • Leverans inklusive avisering
 • Identifikation
 • Hantering av betalning, inkl. kreditbedömning vid fakturaköp
 • Hantering av retur, reklamation och garantiärenden
 • Namn
 • Personnummer (enbart vid fakturaköp)
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • Köphistorik
 • Godkännande av betalning
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpetavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka eventuellt köp.
Lagringsperiod: Tills fullt utförd leverans och för en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.
Behandling av kundkonto (när du väljer att skapa ett konto via vår webb)
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera ert användarkonto (personuppgifter lagras endast om du själv valt att registrera ett kundkonto hos oss)
 • Ge behörighet att logga in till e-tjänst
 • Följa upp orderhistorik och leveranser
 • Visa/ändra samtycken för våra tjänster
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Köphistorik
 • Leveranshistorik
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpetavtalet.
Lagringsperiod: Tills du som kund aktivt väljer att avregistrera ditt konto. Om ett användarkonto varit inaktivt i 2 år kan vi ta bort det.
Kundservice, support och telefonärenden
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Möjlighet att hantera kundservice, support och returärenden.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomåls- och supportärenden (inkl. teknisk support).
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Din korrespondens
 • Uppgift om tidpunkt för köp, köpställe, ev. fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
 • Användaruppgifter för kundkonto (endast registrerade kunder).
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod: 120 dagar efter att kundserviceärendet klassificerats som stängt och avslutat.
Marknadsföring och nyhetsbrev
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
Möjlighet att skicka erbjudanden och nyheter till dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev.
 • Mottagning av anmälan till nyhetsbrev.
 • Utskick av nyhetsbrev innehållande erbjudanden och nyheter från oss.
 • E-postadress
Laglig grund: Berättigat intresse.
Lagringsperiod: Till dess att prenumerationen avslutas.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få till tillgång till ett s.k. registerutdrag, det vill säga få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerutdrag (särskilt pga att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.

När vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering och begränsning

Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, tex:

 • Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet)

Rätt till att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Mätning av trafik till vår webbplats

Vi mäter trafiken till våra webbsidor med Google Analytics. Google Analytics sparar vilka sidor våra besökare besöker inom sajten, hur de kom till sajten och lite basinformation om deras enhet dator. All information är anonym – så vi kan inte se vem besökaren är; bara att någon besökte vår sajt.

Informationen vi samlar på det här sättet hjälper oss att förstå vilka delar av vår sajt som fungerar väl, hur besökare hittar till vår sajt och så vidare. Som de flesta webbsajter, använder vi den här informationen för att göra sajten bättre.

Du kan lära dig mer om Google Analytics eller välja att inte blir spårad.

Facebook, Twitter och andra sociala nätverk

De här tjänsterna tillhandahåller sociala knappar och liknande funktioner som vi använder på vår sajt – så som “Gilla” eller “Tweeta”-knappar.

För att göra det bäddar vi in kod som de tillhandahåller och som vi inte kontrollerar själva. De här knapparna vet generellt om du är inloggad i deras tjänst. Facebook kan t.ex. använda det här för att visa att “x av dina vänner gillar det här”. Vi har ingen åtkomst till den informationen och kan inte heller kontrollera hur de nätverken använder den.

Sociala nätverk kan därför veta att du besöker den här webbsajten om du använder deras tjänster.

Epost

Vi kan sända dig epost-notifieringar från vår tjänst (så som orderbekräftelser) eller nyhetsbrev till registrerade kontohavare och kunder. Du har möjlighet att välja bort den här kommunikationen när du vill.

Vi kommer aldrig att göra din personliga information eller epostadress tillgänliga för tredje part, utom när de är särskilt anställda att leverera våra tjänster.

Betalning på nätet

Vi använder flera olika betalningsleverantörer för att ta betalt för våra produkter och tjänster på nätet. De här företagen kommer att få tillgång till din personliga- och betalningsinformation. När du betalar med betal- eller kreditkort får TrycksaksTorget aldrig tillgång till dina kortdetaljer.

De betalningsleverantörer vi använder är Stripe (för kort- och bankbetalningar), Klarna (för faktura och delbetalning).

Vi delar endast din information med dessa företag på det sätt som krävs för att genomföra betalningar på vår webbsajt.

För Klarna gäller följande: “In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.”

Säkerhet

TrycksaksTorget har många säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information. De här säkerhetsåtgärderna inkluderar:

 • SSL-kryptering för all trafik mellan din dator och vår sajt.
 • Kortköp säkras med tekniken 3D-secure.
 • Hårdvara förvarad i säkra datacenter bakom brandvägg.
 • All åtkomst till information är begränsad av lösenord.
 • Alla kontolösenord sparas krypterade.

Även om vi tar stor omsorg för att försäkra att all konfidentiell information förblir säker kan vi inte garantera säkerheten på data som sänds över Internet.

Självklart är du ansvaring för att hålla ditt lösenord och användaruppgifter hemliga. Ingen hos TrycksaksTorget kommer någonsin att fråga efter ditt lösenord, så lita inte på någon som frågar efter det.

Användning av cookies

Cookies är en liten textfil som skickas från våra webservrar och sparas i din webbläsare eller enhet.

På TrycksaksTorget.se använder vi följande cookies:

 • Sessioncookies – en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies – cookies som ligger kvar på din enhet till du tar bort dem eller deras satta maxålder nås.
 • Tredjepartscookies – cookies som sätts av andra tjänster som vi använder, t.ex. Google Analytics och Facebook.

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar tex. språk och andra uppgifter.

Uppdateringar av den här policyn

Vi kan uppdatera den här integritetspolicyn ibland, särskilt som teknik och lagar förändras. Du kan alltid titta på den här sidan för att se den senaste versionen. Vi kan också meddela om ändringar av vår integeritetspolicy via epost.

Några frågor?

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller dina personliga data, skriv till oss på via epost till info@trycksakstorget.se eller via post till TrycksaksTorget, Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige.