Köpvillkor

Användarvillkor

Välkommen till TrycksaksTorget (nedan kallad “TT”).

Som ägare av ett användarkonto hos TT förbinder du dig att följa de villkor som finns listade under “Villkor” och “Allmänna villkor”.

Villkor

Betalningsvillkor

Utskriftsfiler, utskriftsmaterial eller färdiga trycksaker kan betalas med kort (VISA, MasterCard eller Amex), mot faktura eller med delbetalning.

Där så är tillämpligt används säkerhetstekniken 3D-secure.

Fraktkostnaden visas i kassan då den beror på antalet artiklar och artiklarnas vikt.

En administrationskostnad kan tillkomma beroende på betalsätt och vald expeditionstid. Totalbeloppet redovisas i kassan.

Fakturor förfaller till betalning 14 dagar efter fakturadatum.

Vi använder oss av betalningstjänsterna Stripe och Klarna om inte annat anges i kassan. Här kan du läsa mer om hur Stripe och Klarna fungerar.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse med e-post. Spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med kundtjänst.

Vi svarar på frågor som rör beställningar senast inom 48 timmar, men normalt fortare än så.

Leveranstid

Normal leveranstid för trycksaker och utskriftsmaterial är 10 arbetsdagar (helgfri mån-fre) från den dag då beställningen gjordes. Det går att välja snabbare expedition i kassan.

Utskriftsfiler kan hämtas omgående efter betalning.

Klarar vi inte att leverera inom utsatt tid har du rätt att häva köpet om du ej godkänner nytt leveransdatum. Har du i sådana fall förskottsbetalat kommer du att återbetalas inom 30 dagar.

Ej uthämtade paket

För försändelser som inte hämtas ut förbehåller TrycksaksTorget sig rätten att debitera kunden för returfrakt, hanteringskostnad samt expeditionsavgift om totalt 349 kr.

För försändelser beställda mot faktura eller kortbetalning som inte hämtats ut och gått i retur till TrycksaksTorget åligger det kunden att ta kontakt med oss för att be om en ny leverans. Ny fraktkostnad betalas av kunden.

Du som beställer mot faktura, tänk på att liggetiden på postkontoret är 14 dagar och att fakturan förfaller till betalning efter 14 dagar. Hämtar du inte ut din paket kommer du alltså automatiskt att få en betalningspåminnelse. När vår samarbetspartner Klarna skickar ut påminnelse tillkommer en lagstadgad avgift om 60 kr.

Information om ångerrätt

Företag beviljas ingen frivillig ångerrätt.

Det finns ingen ångerrätt för leverans av varor, som inte är prefabricerade, utan producerade enligt konsumentens individuella val eller specifikation eller är entydigt anpassade till konsumentens personliga behov.

I andra fall gäller den lagstadgade ångerrätten för konsumenterna, i enlighet med vad som beskrivs i informationen om ångerrätt nedan.

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar frånträda detta avtal utan att ange något skäl.

Ångerrätten uppgår till fjorton dagar efter den dag då du, eller den tredje part som du angett (dock ej transportföretaget), tar/har tagit den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss (Originalab AB/TrycksaksTorget, Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige, telefon: +46 247 142 55, info@trycksakstorget.se) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Du kan använda mallen nedan, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig i samband med affärshändelsen, bland dem också leveranskostnader.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Varorna ska snarast returneras till oss på adress: Trycksakstorget, Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från TT), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Eventuell värdeminskning på varor som uppstått p.g.a. du hanterat dem i högre utsträckning än tillåtet kommer dras av från beloppet som återbetalas.

Mall för ångerblankett

Om du vill frånträda avtalet, fyller du bara i denna blankett och skickar tillbaka den till oss. Här finns version för utskrift: Ångerblankett Till: Originalab AB/TrycksaksTorget, Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige, info@trycksakstorget.se

Reklamation

Som konsument (ej företag) har du lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel. Om du efter 6 månader från varans avlämnande vill åberopa din reklamationsrätt så ligger bevisbördan på dig som konsument, du behöver alltså bevisa att felet med produkten går att härleda till produktens ursprung och inte uppstått på grund av slitage eller yttre åverkan.

I det fall du önskar reklamera din produkt ber vi dig kontakta oss inom två månader från det att du upptäcker felet på produkten. Vid utnyttjande av reklamation står du som kund för kostnaderna fram tills att det konstateras ett fel som täcks av reklamationsrätten, vid godkänt ärende ersätter vi dig kostnader som uppkommit i ärendet såsom eventuell fraktkostnad, eller reseersättning.

Om du fått en felexpedierad vara ska du kontakta oss direkt vid mottagandet av beställningen. Felaktig vara ska reklameras så snart felet upptäcks. Om en vara är felaktig eller felexpedierad står vi för ev. returfrakt. Kontakta oss på info@trycksakstorget, tfn. 0247-142 55 eller per post till TrycksaksTorget, Lima Olsvedsvägen 3, 793 32 Leksand, Sverige.

Kontakta oss alltid innan du skickar reklamationen, för att få ett returnummer och uppgifter för hur du returnerar varan utan att betala frakt.

Transportskador

Om godset eller emballaget är synligt skadat när Transportören lämnar ut det, Ta emot godset, men kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på kvittensdelen. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att du styrker att skadan inträffat när Transportören haft hand om godset. Är godset synligt skadat och du inte anmärker om synlig transportskada när godset kvitteras kommer inte Transportören godkänna reklamation om transportskada och då förlorar du rätten att göra gällande anspråk mot transportören och TrycksaksTorget. Bifoga gärna bilder på emballage och skador i kontakten med Transportören och TrycksaksTorget. Du måste spara emballage och trasig vara utifall Transportören eller TrycksaksTorget vill undersöka skadan. Många gånger vill Transportören besiktiga skadan. Därför får du inte använda, returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat Transportören.

Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste du anmäla skadan till Transportören och till TrycksaksTorget så snart som möjligt och senast inom tre (3) dagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Bifoga bilder på emballage och skador i kontakten med Transportören och TrycksaksTorget. Om du inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar du rätten att göra gällande anspråk mot transportören och TrycksaksTorget. Du måste spara emballage och trasig vara utifall Transportören eller TrycksaksTorget vill undersöka skadan. Många gånger vill Transportören besiktiga skadan. Därför får du inte använda, returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat Transportören.

Leveransförsening

Vid ev. leveransförseningar från TrycksaksTorget kommer vi att meddela kunden och ge möjlighet till att avbryta köpet. Detta gäller tills vi lämnar över varan till transportören. Därefter kan vi inte längre garantera att varan levereras enligt kundens tidsönskemål.

Tvist

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: www.arn.se
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Försäljning till minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att beställa från oss.

Allmänna villkor

1. Allmänt om TrycksaksTorget

TrycksaksTorget.se (TT) drivs av Originalab AB. (Organisationsnr. 556316-6809)

Dessa allmänna villkor gäller för tjänsterna på TT om inte annat skriftligen överenskommits. Avtal skall anses ha träffats i och med att du handlar på TT. Genom köpet accepterar du de allmänna villkoren.

2. Användarkonto

Användarkontot är gratis och utan några krav på köp.

När du registerar dig som användare måste du uppge en fungerande e-postadress. Till denna adress skickar vi t.ex. utskriftsfiler. Ditt lösenord är personligt och du ansvarar själv för att förvara lösenordet på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av det.

Du har endast rätt till ett aktivt användarkonto på TT.

Utskriftsfiler får skrivas ut på din egen skrivare för personligt bruk.

Du får däremot inte kopiera, reproducera, förändra, eller distribuera något material från TT, helt eller delvis, utan att i förväg ha fått skriftlig tillåtelse av Originalab AB.

3. Licens

TT kommer inte att använda användares bilder eller texter utan användarens tillåtelse.

4. Copyright

Allt innehåll på TT är skyddat av copyright, varumärkesskydd, patent och andra immaterialrättsliga regler och lagar. Varje användare äger bilder och texter som finns i dennes användarkonto. Originalab AB reserverar sina rättigheter till allt övrigt innehåll på TT.

5. Riktlinjer för användare

Som användare förbinder du dig att inte med hjälp av TT distribuera innehåll som – gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller rätt till skydd av personuppgifter, – bryter mot lagstiftning, förordningar eller föreskrifter, – är ärekränkande eller utgör olaga tvång eller hot, – har ett pornografiskt innehåll, – i övrigt har ett innehåll som är olagligt eller kan uppfattas som stötande.

Vid brott mot ovanstående har Originalab AB rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten och radera aktuellt användarkonto.

6. Ansvar

TT ansvarar inte för information och material i användarkonto och ska därför inte hållas skadeståndsskyldigt för eventuell skada eller förlust som drabbar användaren till följd av förlust, radering eller förändring av användarens användarkonto. Användaren är ansvarig för att handha och skapa säkerhetskopior av allt innehåll i sitt konto. Användaren har därför inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, eller andra följdskador.

7. Avstängning

Originalab AB får stänga av användaren från TT om användaren trots påminnelse inte betalat inom angiven tid eller om användaren inte fullgör sina åtaganden enligt punkt 5 eller annan bestämmelse i dessa villkor.

8. Giltighetstid för användarkontot på TT

Användarkontot gäller till vidare. Användaren äger rätt att säga upp användarkontot och detta skall göras skriftligen per e-post. Originalab AB har rätt att säga upp användarkontot omedelbart med stöd av punkt 7 eller om användaren försatts i konkurs, ställer in sina betalningar, eller är på sådant obestånd att det kan antas att dennes åtaganden inte blir rätteligen fullgjorda.

9. Radering av bilder

Om användaren inte loggat in på sitt användarkonto på tre månader har Originalab AB rätt att utan förvarning radera alla bilder på användarens användarkonto. Användarkontot finns dock kvar.

10. Överlåtelse

Användarkontot är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Originalab AB äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare har Originalab AB rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina skyldighete